Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Nowym Dworze Gdańskim

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu - Aktywność społeczno-zawodowa mieszkańców źródłem rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013: Priorytet VII, Działanie 7.1,Poddziałanie 7.1.1) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

treść ogłoszenia (PDF)

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 85108 - 2012; data zamieszczenia: 19.03.2012.

Zmiana treści SWIZ w sposób prowadzący do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Dokument dodano 24 marca 2012 godz.12:35

 

Zmiana treści SWIZ w sposób prowadzący do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: 99394 - 2012; data zamieszczenia: 30.03.2012.

Dokument dodano 30 marca 2012 godz. 9:25