Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Nowym Dworze Gdańskim

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 10/2016 DYREKTORA MIEJSKIEGO  GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 23 sierpnia 2016r w sprawie ustalenia godzin i dni wypłat świadczeń w kasie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim

Wypłata w kasie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim:

 • zasiłków celowych, okresowych i innych (oprócz zasiłków stałych) odbywa się w godzinach: od 09.00 do 14.00 z przerwą w godzinach: od 12.00 do 12.30 ;
 • zasiłków stałych odbywa się w godzinach: od 9.00 do 14.00 z przerwą w godzinach: od 12.00 do 12.30;
 • świadczeń rodzinnych odbywa się w godzinach: od 11.00 do 13.30 z przerwą w godzinach: od 12.00 do 12.30;

Harmonogram wypłat w okresie od września do grudnia 2016r.

 • Wrzesień  zasiłki stałe i okresowe  (oprócz zasiłków celowych) 20, 21,22.
 • Wrzesień zasiłki celowe 26, 27, 28.
 • Październik zasiłki stałe i okresowe  (oprócz zasiłków celowych) 19, 20, 21.
 • Październik  zasiłki celowe  24, 25,26.
 • Listopad zasiłki stałe i okresowe (oprócz zasiłków celowych)  21,22, 23.
 • Listopad  zasiłki celowe 24, 25, 28.
 • Grudzień zasiłki stałe i okresowe (oprócz zasiłków celowych)  14, 15,16.
 • Grudzień zasiłki celowe 19, 20, 21.

Harmonogram wypłat zasiłków rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego  od września do grudnia 2016r.

 • Wrzesień      26, 27, 28, 29, 30.
 • Październik   27
 • Listopad       28
 • Grudzień      19