Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Nowym Dworze Gdańskim

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie z Zarządzeniem Nr 693 z dnia 25 marca 2014r.  Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego:

  1. Izabela Łęcka - przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
  2. Joanna Mikos - przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
  3. Izabela Narewska - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  4. Grzegorz Pałubicki - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji
  5. Bożena Aleksandrzak - przedstawiciel Oświaty
  6. Krystyna Panylik - przedstawiciel Ochrony Zdrowia
  7. Anna Chorążyczewska - przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

Zmiana w składzie członków Zespołu Interdyscyplinarnego:

W związku z tym, iż Pani Krystyna Panylik zakończyła współpracę ze szpitalem w Nowym Dworze Gdańskim i szpitalem PCZ Malbork, został powołany nowy członek Zespołu Interdyscyplinarnego przez Dyrekcję Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku, którym została Pani Elżbieta Kościńska jako Przedstawiciel Ochrony Zdrowia.

Ponadto z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim wyznaczono do pracy w przedmiotowym Zespole Interdyscyplinarnym st. asp. Sebastiana Białachowskiego oraz st. asp. Grzegorza Kabeckiego.