Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Nowym Dworze Gdańskim

Zespół Interdyscyplinarny przy Miejsko -Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gd. ul. M. Konopnickiej 19
tel. 55 247 21 72


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Miejsko ? Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gd. ul. Konopnickiej 19
tel. 55 247 21 72

 

Posterunek Policji w Nowym Dworze Gd.

  • tel. (055) 246-92-72,
  • dzielnicowi:
  • sierż. sztab.  Łukasz Kuriański ? 571 -335 -230
  • sierż. sztab. Michał Elmrych ? 571- 335 -232
  • sierż. Jarosław Malej -571- 335 -231
  • mł. asp. Grzegorz Gołębiowski - 55 - 246 ? 92-38

 

ośrodki zdrowia (podstawowa opieka zdrowotna, wystawianie zaświadczeń lekarskich o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie, wszczynanie procedur niebieskiej karty)

ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia" tel. 0-801-120-002

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
http://www.niebieskalinia.pl

Powiatowe Centrum Zdrowia
w Malborku - Szpital w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Dworcowa 12
tel. 55 247 24 11

PRZEMOC NIE SKOŃCZY SIĘ SAMA Z SIEBIE, PIERWSZYM KROKIEM DO JEJ PRZERWANIA JEST PRZEŁAMANIE MILCZENIA