Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Nowym Dworze Gdańskim

Zamieszczone poniżej dokumenty mają charakter pomocniczy.
Wiążące teksty aktów prawnych zostały opublikowane w podanych Dziennikach Ustaw.


Pomoc społeczna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim realizuje zadania pomocy społecznej w oparciu o:

 

  • ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).
  • ustawę z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. Nr 267 z 30 grudnia 2005 r. poz. 2259)
Wykaz aktów prawnych:

 

 

Świadczenia rodzinne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim realizuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych w oparciu o:
  • ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992, z późn. zm.)
Wykaz aktów prawnych:


Fundusz alimentacyjny

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim realizuje zadania z zakresu funduszu alimentacyjnego w oparciu o:
  • ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)
Wykaz aktów prawnych: