Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Nowym Dworze Gdańskim

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

1. INFORMACJE O PROGRAMIE

Bank Żywności w Elblągu przekazuje pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

więcej

2017-OPL