Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Nowym Dworze Gdańskim

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
PRACOWNIK SOCJALNY/STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY/SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ/STARSZY SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ
W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Informuję, iż w postępowaniu w sprawie naboru na ww. stanowisko pracy nie doszło do wyłonienia kandydata. W ramach ogłoszonego konkursu nie wpłynęła żadna oferta.