Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Nowym Dworze Gdańskim

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim od 1 maja 2008 realizuje projekt systemowy "Aktywność społeczno - zawodowa mieszkańców źródłem rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański", którego celem jest rozwój kompetencji życiowych i zawodowych u osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim, umożliwiając im powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.

 

Realizacja projektu na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański oraz zastosowanie specyficznych instrumentów o charakterze aktywizacyjnym umożliwia osobom długotrwale bezrobotnym powrót na rynek pracy, a także przyczynia się do wzrostu partycypacji społecznej przez te osoby. W ramach kontraktów socjalnych, zawieranych z odbiorcami projektu, pracownicy socjalni mogą korzystać z instrumentów aktywnej integracji, umożliwiając w ten sposób usunięcie barier związanych z wejściem na rynek pracy oraz aktywizację zawodową.